Nasi wysoko wykwalifikowani eksperci stale rozwijają swoje kompetencje, pełniąc role kierowników projektów, architektów systemów, konsultantów technologii informatycznych, programistów i autorów innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dzięki nim firmy, z którymi współpracujemy, otrzymują wsparcie w różnorodnych projektach wymagających opracowania i transformacji systemów informatycznych. Cenimy wiedzę i doświadczenie naszych pracowników, dlatego bez problemu dajemy im realną odpowiedzialność za zarządzanie własnymi projektami na każdym etapie ich realizacji. Widzimy, jak ważna jest dla nich różnorodność pracy, dlatego oferujemy im możliwość podejmowania wyzwań w różnych obszarach.

 

Sprawdź, w jakich obszarach możesz rozwijać swoje umiejętności i dołącz do teamu Application Services:

Rozwiązania ERP (SAP oraz MS Dynamics)

Doradztwo, wdrożenia, usługi integracyjne, roll-outs, wsparcie i audyty wdrożeń, utrzymanie i rozwój systemów.

Rozwiązania BPM/ECM

Analiza i projektowanie procesów biznesowych, doradztwo w wyborze systemów, wdrażanie rozwiązań IBM FileNet P8, IBM Case Manager, IBM BPM, Oracle BPM, Alfresco/Activity, integracja aplikacji w oparciu o rozwiązania firm IBM i Oracle.

Rozwiązania CRM

Projektowanie i wdrażanie systemów do zarządzania relacjami z klientami.

Zapewnienie jakości i testowanie

Strategia testów, testowanie aplikacji, zarządzane usługi testowe (oparte na metodologii TMAP), rozwiązania testów automatycznych, doradztwo strategiczne i transformacja testowa (w oparciu o metodologię TPI Next), zarządzanie wydaniami oraz środowiskami w cyklu życia oprogramowania oraz na wszystkich etapach testów.

RPA – Automation Drive

Usługi doradcze: doradztwo w obszarze robotyzacji procesów, wybór procesów biznesowych, przeprojektowanie i analiza w celu przeniesienia RPA, usługi programistyczne związane z budowaniem i dostarczaniem robotów dla biznesu, utrzymanie działania zrobotyzowanego rozwiązania.

Tworzenie aplikacji i integracja

Budowa oraz integracja rozwiązań transakcyjnych, integracyjnych oraz portalowych jak również ich utrzymanie.

Insight & Data, Social and Digital Marketing

Doradztwo w zakresie Insight & Data: przewidywanie i zapobieganie kryzysom cyfrowym, odkrywanie wpływowych i kluczowych liderów opinii, definiowanie psychologicznych wzorców konsumentów.

O nas

Capgemini jest jedną z wiodących światowych firm specjalizujących się w usługach konsultingowych, technologiach IT.
open for
open minds
Wszelkie prawa zastrzeżone. Capgemini © 2019